2 კვირიანი დიეტა

5 კგ 7 დღეში

3 დღეში 3 კგ

ანა იოჰანსონის დიეტა

იმბირის ჩაი