2 კვირიანი დიეტა

3 დღეში 3 კგ

5 კგ 7 დღეში

ანა იოჰანსონის დიეტა

იმბირის ჩაი