5 კგ 7 დღეში

2 კვირიანი დიეტა

იმბირის ჩაი

3 დღეში 3 კგ

ანა იოჰანსონის დიეტა