იმბირის ჩაი

2 კვირიანი დიეტა

5 კგ 7 დღეში

ანა იოჰანსონის დიეტა

3 დღეში 3 კგ